Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος

Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος

Γεννάδιος Β´ ὁ Σχολάριος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1454-1456) (1462) (1464)

Ἀφοῦ παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο κατὰ τὴν πρώτη πατριαρχία του, ἦλθε καὶ ἐφησύχασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου στὶς 12 Μαΐου 1456 καὶ ἔμεινε μέχρι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους. Μετὰ μετέβη στὴν Μονὴ Τιμίου Προδρόμου τῶν Σερρῶν, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη. Κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Μονὴ Βατοπαιδίου ἐκοιμήθη ὁ ἀνηψιός του Θεόδωρος Σοφιανός, τὸν ὁποῖο ἐνταφίασε στὸ κοιμητήριο τῆς Μονῆς.

 

 

Ἀπόκρισις πρὸς τὸν ἀμηρᾶ σουλτάνον μεχμέτη ἐρωτῶν τὰ περί τῆς πίστεως
ἡμῶν (απόσπασμα χειρόγραφου κώδικα).