Κύριλλος Ε΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1748-1751) (1752-1757)

Κύριλλος Ε΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1748-1751) (1752-1757)

Ιδεαλιστική απεικόνιση

Ὁ Κύριλλος Ε΄ (κατά κόσμον Καράκαλλος) γεννήθηκε στὴν Δημητσάνα (ἢ στὸ Ναύπλιο) στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα. Τὸ 1715, κατὰ τὴν ἐπανακατάληψη τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, ὁ Κύριλλος συνελήφθη καὶ μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη. Μετὰ τὴν ἐξαγορὰ καὶ ἀπελευθέρωσή του πῆγε γιὰ λίγο στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ στὴν συνέχεια στὴν Πάτμο, γιὰ νὰ σπουδάσει στὴν Πατμιάδα Σχολή, ὅπου ἔγινε μοναχός. Τὸ 1737 ἐξελέγη μητροπολίτης Μελενίκου καὶ τὸ 1745 Νικομηδείας (1745-1748). Ἐξελέγη πατριάρχης τὸ 1748 καὶ περιγράφεται ὡς λόγιος καὶ ἀσκητικός, μὲ καλὴ μόρφωση. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πατριαρχίας του ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴν Μονὴ Βατοπαιδίου ἡ Ἀθωνιὰς Σχολή. Γιὰ τὴν ὀργάνωσή της ἐξέδωσε τρία σιγίλλια (1750, 1753, 1754) καὶ ἀνέθεσε τὴν διεύθυνσή της στὸν Εὐγένιο Βούλγαρη (1753-1759). Τὸ 1757 καθαιρέθηκε καὶ ἐξορίσθηκε στὴν Κύπρο. Ἀργότερα πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης ὅπου καὶ πέθανε, στὶς 27 Ἰουλίου τοῦ 1775.

Η σφραγίδα του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλλου Ε΄. Σκευοφυλάκιο Ι.Μ. Βατοπαιδίου.

Σιγίλλιο του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που αναφέρεται στην οργάνωση της Αθωνιάδας Ακαδημίας έτους 1750.