Νεόφυτος Η´, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1891-1894)

Νεόφυτος Η´, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1891-1894)

Γεννήθηκε τὸ 1832 στὸ Κιούπκιοϊ, τὴν σημερινὴ Πρώτη τοῦ Νομοῦ Σερρῶν. Μορφωθεὶς ἐπαρκῶς σὲ διάφορες σχολὲς καὶ στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, δίδαξε γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὡς ἑλληνοδιδάσκαλος καὶ ἀκολούθως μετεκπαιδεύθηκε στὴν Γερμανία. Τὸ 1867 ἐξελέγη ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως, τὸ 1872 προήχθη σὲ μητροπολίτη Φιλιππουπό­λεως καὶ τὸ 1880 μετετέθη στὴν Ἀδριανούπολη. Τὸ 1886 ἀπεσύρθη χάριν ἡσυχίας στὴν Μονὴ Βατοπαιδίου. Τὸ 1888 ἐξελέγη μητροπολίτης Πελαγονίας ἀντιταχθεὶς σθεναρῶς στὴν βουλγαρικὴ προπαγάνδα. Τὸ 1891 ἐξελέγη μητροπολίτης Πρεβέζης ἀλλὰ μετὰ τρίμηνον ἐξελέγη οἰκουμενικὸς πατριάρχης. Τὸ 1894, ἐξαναγκασθεὶς σὲ παραίτηση, ἀπεσύρθη καὶ ἐκοιμήθη τὸν Ἰούλιο τοῦ 1909. Ἐτάφη στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Ποδέα της θαυματουργού εικόνας Παναγίας Βηματαρίσσης, αφιέρωμα του οικουμενικού πατριάρχου Νεοφύτου Η΄.